මහ­ජන බැංකුවේ රාජ­ගි­රිය සේවා මධ්‍ය­ස්ථා­නය නව පරි­ශ්‍ර­යක විවෘත කිරීම පසු­ගි­යදා මහ­ජන බැංකුවේ සභා­පති සුජිව රාජ­පක්ෂ හා ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධාරි/ සාමා­න්‍යා­ධි­කාරි රංජිත් කොඩි­තු­වක්කු යන අයගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් සිදු­කෙ­රි­ණි. 

රාජ­ගි­රිය. පරණ කෝට්ටේ පාර, අංක 34 දරන ස්ථානයේ විවෘත කෙරුණු පුඵල් ඉඩ පහ­සු­ක­මින් පිරි මේ සේවා මධ්‍ය­ස්ථා­නය අති නවීන තාක්ෂ­ණ­යෙන් සහ සුවි­ශේෂි සේවා­ව­න්ගෙන් සම­න්වි­තය. එමෙන්ම මෙහි ස්ථාපිත කර ඇති මහ­ජන බැංකුවේ ස්වයං බැංකු­ක­රණ ඒක­කය (Self Banking Unit) තුළින් මුදල් ආපසු ගැනීමේ සහ මුදල් තැන්පත් කිරිමේ පහ­සු­කම් සතියේ දින 7 පුරා,  දින­පතා පැය 24 පුරාම අත්වි­ඳිය හැකිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here