කොරෝනා වසං­ග­ත­යත් සමඟ කඩා වැටුණු සංචා­රක ක්ෂේත්‍රය යළි හෙමි හෙමින් පණ ගස­න්නට පටන් ගෙන තිබේ. වෙන දා ආ ගිය තර­මට සංචා­ර­ක­යන් ගැව­සුණේ නැතත්, තරු හෝටල් සියල්ල මහ­ජ­න­තාව වෙත විවෘත කර ඇති බව පෙනේ. 

කොළඹ හිල්ටන් හෝට­ලය ද, තම හෝට­ලය සතු අව­න්හල් ගණ­නාව අතු­රෙන් වඩාත් ජන­ප්‍රි­ය­ත්ව­යක් හිමි කර­ගෙන තිබූ graze kitchen අව­න්හල යළි මහ­ජ­න­තාව වෙත යළි විවෘත කොට තිබෙ­නුයේ, මෙවැනි පසු­බි­මක් යට­තේය.

ඒ අනුව, වෙනදා දිවා සහ රාත්‍රී කාලයේ බුෆේ ක්‍රම­යට ක්‍රියා­ත්මක වූ graze kitchen හි දිවා කාලය’අලා­කාට්’ ක්‍රම­ය­ටත්, රාත්‍රී භෝජන සංග්‍ර­හය, බුෆේ ක්‍රම­ය­ටත්  මහ­ජ­න­තාව වෙත දැන් විවෘත කොට තිබේ. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here