විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් අද කතානායකවරයාගෙන් සම්බන්ධයෙන් විශේෂ කාරණාවක් මතු කළේය.
1982 සෙල්වරාජා යෝගරාජන් හෙවත් කුට්ටිමනී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ලෙස මැතිවරණ කොමසාරිස් විසින් ගැසට් කොට කතානායකවරයා වෙත යැවූ බවත්,ඒ වනවිට ඔහු ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ඔහුට මරණීය දණ්ඩනය නියමිතව සිටි බවත් ඔහු පැවසීය.
මේ සම්බන්ධයෙන් කුට්ටිමනී අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර තිබුනද ,එවක කතානායකව සිටි බාකිර් මාකාර් මහතා ඔහුට දිවුරුම් දීමට අවස්‍ථාව සලසා නොඩ්ජුන් බවත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 89 සහ 91 වගන්ති ප්‍රකාරව ඔහු විසින් ලබා දුන් පූර්වාදර්ශය වර්තමාන කතානායකවරයා ලෙස ඔබ නොසලකා හැරියේ ඇයිද කියා විපක්ෂ නායකවරයා විමසීය.
මෙහිදී ආණ්ඩුව පක්ෂය අදාල ප්‍රශ්නයට නිෂ්චිත පිළිතුරක් නොදුන් අතර කතානායකවරයා ද පිලිතුරක් නොදුන්නේය.සභානායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කළේ ඒ කාරනා හැංසාඩ් නොකරන ලෙසය.
එහෙත් විපක්ෂය එක හෙලා ඊට එරෙහි වූහ.
“ආඥාදායකයෙක් නෙමෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.මේ ජාතික වැදගත්කමක් ඇති කර්මා එහෙම ඉටු හිතුමනාපෙට හැන්සාඩ් එකෙන් ඉවත් කරන්න බැහැ “
යැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කීය.

https://www.facebook.com/1656718121012392/posts/4985512348132936/?vh=e&d=n

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here