හම්බන්තොට යෝජිත අලි කළමනාකරණ රක්ෂිත කොටසේ මහා පරිමාණයෙන් කැළෑ එළිපෙහෙළි කිරීමක් සිදු වන බව වාර්තාවේ.

ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ, පිටස්තර පුද්ගලයින් අනවසර වගා සඳහා මෙම භූමිය යොදාගන්නා බවයි.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අලි මිනිස් ගැටුම වැළැක්වීමේ අරමුණින් 2009 වසරේදී යෝජිත වන අලි කළමනාකරණයට භූමි ප්‍රදේශයක් වෙන් කෙරිණි.

කෙසේ වෙතත්, ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ, කාලාන්තරයක සිට එහි කැලෑ ඉඩම් එළිපෙහෙළි කර අල්ලා ගැනීම සිදුවන බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here